מניות בבורסה - הבסיס להשקעה בשוקי ההון

מניות בבורסה – הבסיס להשקעה בשוקי ההון

בשנים האחרונות גוברת המודעות להשקעות בשוקי ההון ובמרכזם המסחר המניות בבורסות השונות. בשנים האחרונות ניתן להצביע בישראל על גידול של עשרות אחוזים במספר החשבונות למסחר עצמאי בבורסה. כמו כן, כ-20% מנפח המסחר היומי בוול-סטריט מקורו בפעולות מסחר שמבצעים משקיעים עצמאיים, שיא של כמה שנים. הסיבות לעלייה במודעות הפיננסית וכפועל יוצא מכך בהשקעות בבורסה קשור במספר סיבות מגוונות. הנגישות והזמינות למידע פיננסי, השיח ברשתות החברתיות ובעיתונות הכלכלית, סביבת הריבית הנמוכה ומחירי הנדל"ן הגואים הן חלק מן הסיבות התומכות מגמה זו.

המסחר בבורסה עשוי להיראות מורכב במיוחד במבט ראשון. יחד עם זאת, הבנה בסיסית של מכשירי ומוצרי ההשקעה המרכזיים בשוקי ההון עשויים להספיק על מנת לבצע את פעולות המסחר הראשונות ובכך להתחיל להשקיע הלכה למעשה. מבין כלל המכשירים והמוצרים, מניות בבורסה הן הכלי המרכזי והבסיסי במסגרת המסחר בשווקים.

בורסה – רקע כללי

על מנת להבין מהן מניות נדרש להבין קודם כל מהי בורסה ומה תכליתה. הבורסה היא זירת מסחר בה נסחרים מוצרים פיננסיים שונים המשקפים, מבטאים או מייצגים ערך כספי מוסכם של דבר מה. תכליתה של הבורסה הוא גיוס הון של חברות ממשקיעים שונים על מנת להניע ולהמריץ הפעילות העסקית-כלכלית שלהן. בשל כך, הבורסות מחויבות בשקיפות גבוהה במיוחד כלפי המשקיעים, הן מפוקחות ועתירות רגולציה ומבטיחות אמינות על מנת להוות בידי המשקיעים ככלי להחלטה באיזו חברה להשקיע ובאיזו לא.

במסגרת גיוס הון של חברה מהציבור, היא הופכת מחברה מפרטית לחברה ציבורית. מדובר בתהליך מורכב ומפוקח בו החברה חושפת בפני ציבור את הפעילות הכלכלית-עסקית שלה במלואה ועוברת בדיקות רקע שונות. לאחר שאושרה הנפקת החברה, המשקיעים יכולים לרכוש מניות של אותה החברה בהתאם לשווי ההנפקה שניתן לה, ובהמשך בהתאם לשווי החברה כפי שהיא נסחרת בבורסה. זאת בהתאם למצבה העסקי ממנו מושפעים היצע המניות והביקוש להן.

מניות – מה זה אומר?

החזקה במניה משמעותה בעלות יחסית בחברה אותה המניה מייצגת. לדוגמה, סך המניות של חברה מסוימת הוא 100 מניות. חברה זו הונפקה בבורסה וכעת נסחרות 10 מניות שלה בבורסה. משקיע אשר ירכוש את 10 מניות יחזיק בשיעור בעלות של 10% מסך המניות של החברה, או משקיע שירכוש מניה אחת יחזיק ב-1% מן החברה, וכך הלאה. כמות המניות הסופית של החברה היא נתונה וכמות המניות בהנפקה נקבעת באופן גלוי במסגרת תהליך ההנפקה בבורסה.

המשמעות של בעל מניות בחברה הוא כאמור בעלות יחסית בחברה עצמה. בהתאם לכך, בעל מניות זכאי לזכות להצביע במסגרת ישיבות או כינוס בעלי המניות של החברה, בהתאם לגודל החזקתו. בנוסף, בעל מניות בחברה זכאי לקבל חלק יחסי מרווחי החברה בהתאם למדיניות חלוקת הרווחים בחברה, מה שמכונה דיבידנד. למשל, בעל מניות בשיעור של 5% מחברה המחלקת רווחים לבעלי המניות בשיעור של 1,000,000 ש"ח בשנה נתונה, זכאי לדיבידנד שנתי בשיעור של 50,000 ש"ח.

מניה – נתוני מסחר

מניות בבורסה ניתנות לקנייה ולמכירה באופן רציף במהלך יום המסחר בבורסה. המניות כוללת מספר מאפיינים ונתונים עיקריים:

  • שער המניה – עלות מניה אחת של חברה מסוימת (בבורסה בישראל המחיר באגורות).
  • מחזור מסחר – השווי הכולל של עסקאות במניה בחתכי זמן שונים. נתון זה הינו בעל ערך רב שכן הוא יכול ללמד על רמת הנזילות של המסחר במניה ועל הביקוש הקיים למניות של חברה זו. ככל שמחזור המסחר גבוה כך ניתן לבצע פעולות קנייה ומכירה של המניות ביתר קלות ובזמינות גבוהה.
  • גרף המניה – לכל מניה ניתן לבצע ניתוח היסטורי של מחירה, בתקופות שונות על פני ציר הזמן, ובכך ללמד על מחיר המניה הנוכחי ביחס לתקופות אחרות.

ישנם כלים נוספים במסגרת מסחר מניות בבורסה בהם ניתן לעשות שימוש, אולם הנתונים הבסיסיים מתוארים לעיל. חשוב להבין שישנן גישות רבות למסחר במניות בבורסה ושלל אסטרטגיות מסחר מגוונות. על כל פנים באמצעות אתרי הבורסות השונות ניתן להיחשף לכלל הנתונים, לצד דיווחים ועדכונים פיננסיים שונים שיכולים לשמש ככלים לקבלת החלטות לקנייה או מכירה של מניות.

סיכום

ההשקעה בבורסה תופסת תאוצה בשנים האחרונות וכיום היא נגישה וזמינה מתמיד. מניות הן אחד ממוצרי ההשקעה המרכזיים בבורסות בעולם והן מבטאות בעלות יחסית בחברה ציבורית. המידע הרב הקיים ברשת בכל הנוגע לאופן המסחר במניות ושיטות המסחר במניות יכול להוות בפני המשקיע ארגז כלים במסגרת השקעתו במניות בבורסה ובמסחר בשוקי ההון בכלל.