חסכונות ליום שחור: מה יקרה עם החסכונות שלנו במקרה מוות בטרם עת

במטרה לשמור על המשפחה ועל האנשים היקרים לנו ביותר, כדאי להקדיש מעט זמן כדי לגלות מהו המנגנון הקובע מי יקבל את כספי החסכונות שלנו – וכיצד הם מחושבים

אביבה טנא

 

יש נושאים שלא נעים לעסוק בהם – אבל הדיון בעניינם הכרחי. כך למשל השאלה מי יקבל את כספי החסכונות שלנו במקרה של מוות בטרם עת. אחרי הכל, מדובר בכספים שאנו חוסכים בעבודה קשה כדי לפרנס ולכלכל את האנשים היקרים לנו – וחשוב לוודא כי במקרה מוות הם אלה שיקבלו את הכסף.

ישנן דרכים רבות לחסוך – קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד. רבים בוחרים גם במסלול משלים של ניהול תיקים בין אם מדובר בניהול תיק השקעות קטן או גדול. בכל אחד ממכשירי החיסכון הללו, קיים מנגנון שונה הקובע מי יקבל את הכסף במקרה של פטירה; ובחלקם, יש מסלולים שונים המשפיעים על גובה הסכום שיתקבל.

 

קרן פנסיה: איך עובד הכיסוי הביטוחי למקרה מוות?

בקרן פנסיה קיים כיסוי ביטוחי למקרה מוות של החוסך, אך קיים הבדל בין חוסך מבוטח שעדיין מפקיד לפנסיה, לבין חוסך שאינו מבוטח,. אם האדם שנפטר בטרם עת היה מבוטח פעיל, בן או בת הזוג שלו יקבלו קצבה של עד 60% משכרו הקובע עד יומם האחרון; ילד אחד יקבל קצבה של עד 40% מהשכר, ואם יש יותר מילד אחד – כולם יחד יקבלו עד 40% מהשכר. הילדים יקבלו את הקצבה עד הגיעם לגיל 21. עם זאת, במקרה שגם בן או בת הזוג נפטרו – יקבלו הילדים 100% מהשכר הקובע (בעבר ניתן היה להצטרף למסלול ביטוח בו שיעור הכיסוי לאלמן/ה עומדים על 85% וליתום 15%).

במקרה שהנפטר לא היה מבוטח, יקבלו השארים קצבה שתחושב כחלוקה של היתרה הצבורה לפי גיל ומין השארים. במקרים כגון קצבה חודשית נמוכה מאוד, פחות מ-5% מהשכר הממוצעיוכלו השארים לבחור לקבל את הכספים בסכום חד-פעמי או כקצבה, בניכוי דמי הניהול.

 

מי יקבל את כספי הפנסיה שלנו במקרה של מוות בטרם עת?

בקרן הפנסיה ישנו מדרג הקובע את סדר העדיפויות. הראשונים הם השארים כפי שמוגדרבתקנון – אלה זכאים לקבל את כספי התגמולים והפיצויים של מבוטח שנפטר לפני הפרישה כפנסיה חודשית. זאת, גם אם הוא ביקש בצוואתו כי יורש אחר יקבל כספים אלה.

תקנון קרן הפנסיה מגדיר גם הוא שארים. שארים אלה יכולים להיות הורים נתמכים וגם ילדים בעלי מוגבלות .

כאשר אין שארים, למשל עבור חוסך רווק או גרוש שילדיו מעל גיל 21, הבאים בתור הם המוטבים – כלומר אלה שהמבוטח הגדיר שיהיו זכאים לקבל את הכסף במקרה של פטירתו. את זהות המוטבים ניתן להגדיר בטפסים שאנו ממלאים בעת ההצטרפות לחיסכון. ניתן גם לשנות את שמות המוטבים בהמשך – ומומלץ לעשות זאת בעת הצורך – למשל במקרה של גירושים. אם לא נקבעו מוטבים, יועבר הכסף ליורשים החוקיים לפי צוואת הנפטר (צו קיום צוואה) או לפי דין (צו ירושה).

 

כמה כסף יקבלו היורשים של פנסיונר/גמלאי, ובמה זה תלוי?

כאשר המבוטח פורש מעבודתו, הוא מגדיר את השארים שיקבלו את הכספים במקרה מוות – בן/בת הזוג, כשאליהם ניתן להוסיף ילדים עד גיל 21. בנוסף, בעת היציאה לפנסיה יש לבחור מסלול לפיו יתקבלו הכספים. ראשית, על המבוטח לבחור את "שיעור הקצבה לאלמנה" – כלומר, גובה הקצבה שיקבל בן או בת הזוג שלו, בהיקף של 30% עד 100%. במקרה שהמבוטח בוחר בשיעור קצבה גבוה לאלמנה – הוא יקבל קצבת פנסיה קטנה יותר במהלך חייו.

בנוסף, יש לבחור מראש את "תקופת ההבטחה" – התקופה המינימלית לקבלת הקצבה, הנעה בין חמש ל-20 שנים.. חשוב לציין שניתן גם לוותר על תקופת ההבטחה. במקרה שיש שארים, הם יקבלו את יתרת התשלומים המובטחים – ולאחר תום תקופת ההבטחה, יחזרו לקבל את השיעור שנקבע להם. במקרה שאין שארים, המוטבים יקבלו את יתרת התשלומים המובטחים, כסכום חד-פעמי.

ניקח לדוגמה פנסיונר הזכאי לקצבה של 10,000 שקלים ובוחר תקופת תשלום מינימלית של 10 שנים, והבטחת קצבה לאלמנה בגובה 60%. במקרה שיילך לעולמו כעבור חמש שנים, האלמנה תקבל קצבה של 10,000 שקל למשך חמש השנים הנותרות ובהמשך, יירד גובה הקצבה ל-6,000 שקל, אותם תקבל לשארית חייה.

 

מי יקבל את כספי קרן ההשתלמות?

ברירת המחדל בקרן ההשתלמות היא להעביר את הכספים למוטבים לפי בחירת החוסך – כשאם לא הגדיר את המוטבים מראש, יגיעו הכספים ליורשים על פי צו קיום צוואה או על פי צו ירושה.

 

ומי זכאי לכספי קופת הגמל או ביטוח המנהלים שלנו במקרה של מוות?

בשני מכשירים פיננסיים אלה יש להבדיל בין כספי התגמולים לכספי הפיצויים. הזכאים לכספי התגמולים של הנפטר הם אלה שהוא עצמו הגדיר כמוטבים, כשאם לא הגדיר את המוטבים מראש, יגיעו הכספים ליורשים על פי צו קיום צוואה או על פי צו ירושה.

אם המבוטח נפטר בתקופה שבה התקיימו יחסי עובד ומעסיק, הזכאים לכספי הפיצויים הם השארים לפי חוק פיצויי פיטורין. אם נפטר לאחר תקופה זו, אך לפני שמשך את הפיצויים. הזכאים הם המוטבים. במקרה שאין מוטבים, הזכאים הם היורשים לפי צו קיום צוואה או צו ירושה.

בשורה התחתונה, מדובר אמנם בנושא רגיש – אך חשוב לא להתחמק ממנו, ולהקדיש לו מחשבה. רק כך נוכל להבטיח שהכסף שחסכנו בעמל כפינו, יגיע אל האנשים הראויים לו יותר מכל – כאשר כפי שראינו, ברוב המקרים, ניתן להגדיר בעצמנו מי יקבל את כספי החסכונות שלנו.

 

*אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח.